Newsletter

Executive Healthy Mind

Na ključnoj ste poziciji u svojoj organizaciji i izvršavate brojne menadžerske zadaće. Motivirani ste rasti sa svojom profesionalnom rolom i želite poboljšati svoje sposobnosti leadershipa. Odaberite auditivnu neuro-stimulaciju jer to je sve što Vam treba!

Neuro Leadership;  Neuroznanost; Manager

Ovaj individualni i personalizirani program namijenjen je visokom menadžmentu, individualna procjena omogućuje personaliziranu implementaciju protokola. Neuroleadership konzultant prati osobu duž cijelog procesa.
Trajanje auditivne neurostimulacije je 14 tjedana. U cijenu od 22.500 kuna uključen je FORBRAIN uređaj u trajno vlasništvo.