Newsletter

Inicijalno savjetovanje

Inicijalno homeopatsko savjetovanje uključuje detaljno ispitivanje osobne  i obiteljske anamneze. Budući da je to vrlo važno za izliječenje, homeopatija prepoznaje da bilo koji nerazriješeni događaj – emocionalni ili fizički može uzrokovati trajnu neravnotežu koja će se izraziti kao fizička bolest.  Inicijalno savjetovanje može trajati 1 sat do 1,5 sat i omogućava vam da objasnite svoje fizičke i emocionalne simptome i stanja koja ih prate, uključujući podatke o svom načinu života, kao što su prehrana i specifični događaji koje ste doživjeli. Na kraju savjetovanja dobit ćete homeopatski pripravak ili ćete dobiti recept da nabavite homeopatske pripravke. Također ćemo Vam dati i preporuke u pogledu prehrane tijekom tretmana. E-mail podrška u toku liječenja se ne naplaćuje.
Cijena konzultacije (transakcijskim računom)  iznosi 600 kuna.