Newsletter

Mandala - terapija i umjetnost

Zvuk je transformacijska i iscjeljujuća energija. Može nas opustiti, umiriti ili nas dotaknuti na vrlo dubokom emocionalnom nivou, međutim dotiče nas i na svim ostalim nivoima - fizičkom, mentalnom i duhovnom. Zvuk nas može učiniti zdravim i može ponovno uspostaviti izgubljenu ravnotežu. Dr. Alfred Tomatis, francuski liječnik, utemeljitelj Tomatis metode neuro-senzorne auditivne stimulacije, proveo je mnogo godina istražujući svete zvukove svijeta. Posebno je ispitivao sveta pjevanja, tzv. chanting, uključujući gregorijansko i tibetansko sveto pjevanje. Dr. Tomatis je utvrdio da su sveti zvukovi na planeti bogati visokofrekventnim zvukovima i smatrao je da ti zvukovi pune korteks mozga i potiču zdravlje i dobrobit. Tibetansko sveto pjevanje prethodi crtanju mandala koje Tibetance uvode u duboku meditaciju. Meditacija je čin opuštanja i čišćenja uma uravnotežavanjem mentalnih, tjelesnih i emocionalnih stanja, oslobađanja svih misli o prošlosti i sadašnjosti te usredotočenosti na sadašnjost. To se postiže isključivanjem vanjskog svijeta i fokusiranjem pomoću zvukova, riječi, slika i / ili daha.

U duhovnoj tradiciji, mandale su dijagrami koji predstavljaju odnos čovjeka sa svemirom.

Različiti oblici (okrugli, kvadratni, osmerokutni itd.) organizirani oko središta pomažu nam da preusmjerimo svoju pažnju.

Poznati psihijatar Carl Gustav Jung prvi je primijetio da su ljudi koji su se našli u teškim situacijama u životu crtajući mandale povezali sa svojom suštinom i na taj način promijenili percepciju prema teškoćama u kojima su se našli.

Nakon mnogo istraživanja, Jung je otkrio da psihološka mandala predstavlja osobu u svojoj ukupnosti.

Ako prolazite kroz kritičnu fazu u vašem životu, crtanje i/ li bojanje mandale će vam omogućiti da se ponovo spojite sa svojom najdubljom strukturom.

Za preusmjeravanje i opuštanje, odlučite se na bojanje prethodno nacrtanih mandala.

Crtanje, izvana prema unutrašnjosti, omogućuju preusmjeravanje pažnje.

Bojanje prema periferiji potiče otvaranje.

Tijekom Tomatis neuro-senzorne auditivne stimulacije potičemo korisnike na crtanje i bojenje mandala.

Crtanje i bojenje mandale vratit će Vas u stanje jedinstva i omogućit će vam pozitivne učinke na Vaš život i pažnju.