Newsletter

qEEG

Brain mapping

qEEG (kvantitativni elektroencefalogram) je dijagnostički alat koji mjeri električnu aktivnost u obliku obrazaca moždanih valova. Ponekad se naziva i „mapiranje mozga“ (Brain Mapping).

QEEG ili Brain Mapping, neinvazivna je tehnika koja nam omogućava  da ustanovimo moždane aktivnosti mjerenjem električne aktivnosti svakog područja mozga uspoređujući ih s normativnom bazom podataka prema dobi i spolu.