Newsletter

Tomatis metoda poboljšava motorne, emotivne i kognitivne sposobnosti kroz glazbu i jezik

Možemo izravno intervenirati u mozak djelujući na svoja osjetila.
Ako mozak ne može ispravno analizirati frekvencije koje dolaze kroz uho, ne može niti ispravno interpretirati informacije.

Otkrijte neurofiziološke temelje slušanja i njegove mehanizme kako bi poboljšali svoje kognitivne sposobnosti, jezik i komunikaciju.

Postoji niz poremećaja koji se obično grupiraju pod pojmom specifičnih poremećaja učenja. Značajan broj djece (između 4% i 6%) pati od takvih poremećaja. Oni se ne mogu objasniti nedostatkom inteligencije, društveno-ekonomskim okruženjem ili nepovoljnim društvenim položajem.
Ovi poremećaji imaju neurobiološko podrijetlo i smatra se da se određena područja mozga nisu razvila pravilno tijekom prenatalnog razdoblja.
To su poremećaji kao što je disleksija kada je u pitanju čitanje, disortografija kod korespondencije između slova i zvukova ili dispraksija kad je povezano s planiranjem i koordinacijom naučenih gesta. Podjednako odgovaraju disfaziji za govorni jezik i diskalkuliji za matematičke sposobnosti.

Tomatis® metoda, igrajući se s plastičnosti živčanih krugova uključenih u dešifriranje i analizu zvukova ali i motornih sposobnosti, ravnoteži i koordinaciji, može pomoći djeci da razviju strategije kompenzacije učenja.

Tomatis® metoda je pedagoška neuro-auditivna stimulacija koja nadopunjuje bilo koju drugu metodologiju za terapijsku intervenciju u govornoj terapiji ili psihopedagogiji.