Newsletter

Integrative Healthcare

Integrative Healthcare

Kombinira najbolje od holističkih i lifestyle pristupa te prehrambenih smjernica za poboljšanje zdravlja i kognitivnih potencijala.

Uključuje najnovija znanstvena istraživanja o plastičnosti uma, educira o novim modelima i o kompleksnosti ljudskog mozga i bića, intrinzičnoj prirodi cjelovitosti i bogatoj raznolikosti terapijskih sustava.