Newsletter

Integrativna medicina

Integrativna medicina

Kombinira najbolje od konvencionalnih, holističkih i lifestyle pristupa za poboljšanje zdravlja.

Pokret koji za cilj ima preobraziti zdravstvenu skrb kroz najnovija znanstvena istraživanja, educirati o novim modelima zdravstvene skrbi i o kompleksnosti ljudskog bića, intrinzičnoj prirodi liječenja i bogatoj raznolikosti terapijskih sustava.

Kraljevska bolnica za integriranu medicinu u Londonu (RLHIM), nekad je imala naziv Kraljevska homeopatska bolnica, dio je NHS Foundation Trust University College London Hospital i najveći je europski centar za integriranu medicinu u Europi i vodeća ustanova u ovom rastućem, svjetskom pokretu.

Američki konzorcij akademskih zdravstvenih centara za integrativnu medicinu sastoji se od 44 akademska medicinska centra, uključujući Stanford, Yale, John's Hopkins, Harvard i kliniku Mayo.

Nekoliko je važnih europskih centara integrativne medicine, uključujući najveći njemački akademski medicinski centar - berlinsko sveučilište Charité i Karolinska institut u Stockholmu koji imaju centre za integrativnu medicinu.

 

Blog