Newsletter

Cjenik usluga

 

  • Homeopatska inicijalna konzultacija: 600 kuna
  • Homeopatska kontrolna konzultacija: 500 kuna
  • Inicijalna Tomatis® konzultacija: 600 kuna
  • Ciklus Tomatis® terapije: 3500 kuna
  • Kvantitativni EEG/fuknkcionalni brain mapping: 1300 kuna
  • Evocirani potencijali (ERP)/psihofiziološki brain mapping: 1750 kuna
  • Aktigrafija: 7-dnevno nošenje sata za spavanje i analiza: 600 kuna

    Sve cijene uključuju 25% PDV-a