Newsletter

Cjenik usluga

Od 1.rujna 2022.

 • Homeopatska inicijalna konzultacija: 95 EUR (715,80 kn).  U cijenu su uključene dvije e-mail konzultacije vezano uz isti slučaj, u roku do 2 mjeseca nakon inicijalne konzultacije)
 • Homeopatska kontrolna konzultacija:80 EUR (602,75 kn). U cijenu su uključene dvije e-mail konzultacije vezano uz isti slučaj, u roku do 2 mjeseca nakon kontrolne konzultacije)
 • Savjetovanje o tkivnim solima i analiza lica: 80 EUR (602,75)
 • Homeopatska kontrolna telefonska konzultacija (do 30 min):   55 EUR (414,40 kn)
 • Homeopatska konzultacija za akutno stanje (do 30 min): 55 EUR (414,40)
 • Homeopatska e-mail konzultacija: 40 EUR (301,40) (kratko savjetovanje) 
 • Holističko savjetovanje o dentalnom zdravlju: 80 EUR (602,75 kn)
 • Inicijalna Tomatis® konzultacija: 95 EUR (715,80 kn)
 • Ciklus Tomatis® terapije: 500 EUR  (3767 kn)
 • Kvantitativni EEG/fuknkcionalni brain mapping: 175 EUR (1319 kn)
 • Evocirani potencijali (ERP)/psihofiziološki brain mapping:  232 EUR (1750 kn)
 • Aktigrafija: 7-dnevno nošenje sata za spavanje i analiza:  80 EUR (602,75)

    Sve cijene uključuju 25% PDV-a