Newsletter

Cjenik usluga

 

Od 01.travnja 2023. cijene su: 

  • Homeopatska inicijalna konzultacija: 105 EUR
  • Homeopatska kontrolna konzultacija:  88 EUR
  • Ciklus Tomatis® terapije: 530 EUR  
  • Savjetovanje o tkivnim solima i analiza lica: 88 EUR
  • Kvantitativni EEG/fuknkcionalni brain mapping: 192 EUR
  • Evocirani potencijali (ERP)/psihofiziološki brain mapping 255 EUR
  • Aktigrafija: 7-dnevno nošenje sata za spavanje i analiza:  88 EUR

Sve cijene uključuju 25% PDV-a