Newsletter

Cjenik usluga

Od 1.rujna 2022.

 • Homeopatska inicijalna konzultacija: 715,80 kn ili 95 EUR  (u cijenu su uključene dvije e-mail konzultacije vezano uz isti slučaj, u roku do 2 mjeseca nakon inicijalne konzultacije)
 • Homeopatska kontrolna konzultacija: 602,75 kuna ili 80 EUR (u cijenu su uključene dvije e-mail konzultacije vezano uz isti slučaj, u roku do 2 mjeseca nakon kontrolne konzultacije)
 • Savjetovanje o tkivnim solima i analiza lica: 602,75 kn ili 80 EUR
 • Homeopatska kontrolna telefonska konzultacija (do 30 min): 414,40 kn ili 55 EUR
 • Homeopatska konzultacija za akutno stanje (do 30 min): 414,40 kuna ili 55 EUR
 • Homeopatska e-mail konzultacija: 301,40 kn ili 40 EUR (kratko savjetovanje) 
 • Holističko savjetovanje o dentalnom zdravlju: 602,75 kn ili 80 EUR
 • Inicijalna Tomatis® konzultacija: 715,80 kn ili 95 EUR
 • Ciklus Tomatis® terapije: 3767 kn ili 500 EUR 
 • Kvantitativni EEG/fuknkcionalni brain mapping: 1319 kn ili 175 EUR
 • Evocirani potencijali (ERP)/psihofiziološki brain mapping: 1750 kn ili 232 EUR
 • Aktigrafija: 7-dnevno nošenje sata za spavanje i analiza: 602,75 kn ili 80 EUR 

    Sve cijene uključuju 25% PDV-a