Newsletter

Cjenik usluga

Od 1.rujna 2021.

 • Homeopatska inicijalna konzultacija: 700 kuna  (u cijenu su uključene dvije e-mail konzultacije vezano uz isti slučaj, u roku do 2 mjeseca nakon inicijalne konzultacije)
 • Homeopatska kontrolna konzultacija: 600 kuna (u cijenu su uključene dvije e-mail konzultacije vezano uz isti slučaj, u roku do 2 mjeseca nakon kontrolne konzultacije)
 • Savjetovanje o tkivnim solima i analiza lica: 625 kuna
 • Homeopatska kontrolna telefonska konzultacija (do 30 min): 400 kuna
 • Homeopatska konzultacija za akutno stanje (do 30 min): 400 kuna
 • Homeopatska e-mail konzultacija: 300 kuna (kratko savjetovanje) 
 • Holističko savjetovanje o dentalnom zdravlju: 600 kuna
 • Inicijalna Tomatis® konzultacija: 700 kuna
 • Ciklus Tomatis® terapije: 3750 kuna
 • Kvantitativni EEG/fuknkcionalni brain mapping: 1300 kuna
 • Evocirani potencijali (ERP)/psihofiziološki brain mapping: 1750 kuna
 • Aktigrafija: 7-dnevno nošenje sata za spavanje i analiza: 600 kuna

    Sve cijene uključuju 25% PDV-a