Newsletter

Irena Brbić

Od 1998. godine radim s korisnicima svih dobi i svih tegoba. Posebno zanimanje imam za djecu koje pate od poremećaja iz autističnog spektra, ADHD, odrasle osobe koje pate od depresije, posljedica moždanog udara i traumatske ozljede mozga, neuroloških poremećaja spavanja i stresa ali me zanima i osobni razvoj kako bi ostvarili svoj puni potencijal (glumci, pjevači, menadžeri, trudnice, studenti i školska djeca).

Educirana za Tomatis® konzultanticu (nivo 4, što je ujedno i najviši nivo)  u Parizu od strane Tomatis Développement SA, koji je vlasnik TOMATIS® branda, logotipa i uređaja TOMATIS® metode:

 • 2012. otvorila prvi autorizirani Tomatis® centar u Hrvatskoj.
 • Magistrirala na polju integrativne zdravstvene skrbi (MSc Integrated Healthcare, School of Health, University of Central Lancashire, UCLAN) na temu: Integrativno istraživanje o efikasnosti Tomatis metode kod djece s poremećajem u autističnom spektru (An Integrative Review of the Effectiveness of the Tomatis Method in children with autism spectrum disorder).
 • Sudjelovala na Tomatis® International Conference 2013. u Cape Souniou u Grčkoj, 2016. u Parizu (le Château Saint Just) u Francuskoj te 2018. u Varšavi u Poljskoj.

Edukacija iz kognitivne neuroznanosti, qEEg - sLORETA i ERP: 

 • Doktorand interdisciplinarnog studija jezika i kongnitivne neuroznanosti (JEKON) na Sveučilištu u Zagrebu gdje sam se upoznala s osnovama EEG i ERP.
 • U NeuroCareu u Nizozemskoj u Nijmegenu (NeuroCademy) 2018. završila edukaciju qEEG u personaliziranju Neurofeedback tretmana, teoriji učenja, praktičnoj primjeni Neurofeedbacka, interpretaciji dijagnoze spavanja, aktigrafiji i qEEG interpretaciji. 
 • Na Roudboud Sveučilištu u Nijmegenu 2019. završila ljetnu školu kognitivne neuroznanosti spavanja (Cognitive Neuroscience of Sleep).
 • kod Jurija D. Kropotova (HBimedAG Brain Diagnostics) završila edukaciju 2020.: qEEG i evocirani potencijali (ERP) kao osnova za uspješnu neuroterapiju - funkcionalni biomarkeri u neurologiji i psihijatriji kao dijagnoza i terapija.

Edukacija iz klasične homeopatije:

 • Studirala klasičnu homeopatiju od 1995.-1998. na London College of Classical Homeopathy (LCCH) u Zagrebu.
 • Nastavila edukaciju od 2008. do 2010. na International Academy of Classical Homeopathy (IACH) Prof. Georgea Vithoulkasa u Grčkoj.
 • Od 2008. do 2011. nastavila naprednu homeopatsku edukaciju  u okviru London International College of Homeopathy (LICH) u Zagrebu.
 • Od 2011. do 2018. koordinatorica e-learning škole za Hrvatsku International Academy of Classical Homeopathy (IACH) prof. Georgea Vithoulkasa kroz koju je prošlo 80 studenata homeopatije iz cijele Hrvatske.
 • Od njenog osnutka, 1997. do 2014. - članica Hrvatske  udruge homeopata (HUH) na čelu koje i predsjednica od 2012. do 2014.
 • Od 2012. do 2019. redovito pohađala poslijediplomske seminare Georgea Vithoulkasa na Alonnissosu u Grčkoj.

Konferencije na kojima sam sudjelovala:

 • Sudjelovala na tri konferencije o znanstvenim istraživanjima o homeopatiji u Barceloni (2013.), u Rimu (2015.) i na Malti (2017.) u organizaciji Homeopathic Research Institute (HRI) iz UK.
 • Sudjelovala na 57., 58. i 59. kongresu INPC Mind and Brain u Puli (2017., 2018., 2019.)
 • Sudjelovala 2019. na 12. europskoj konferenciji integrativne medicine u Barceloni, u Španjolskoj (12th European Congress of Integrative Medicine).

Članica društva European Society of Integrative Medicine (ESIM) e.V.

Članica udruge International Listening Association