Newsletter

Laura Tomić

  • Studentica 5. godine Medicinskog fakulteta
  • 2018. sam educirana za Tomatis® praktičara (nivo 1), u Parizu od strane  Tomatis Développement SA, koji je vlasnik TOMATIS® branda, logotipa i uređaja TOMATIS® metode.
  • Suradnica sam u prvom autoriziranom Tomatis® centru u Hrvatskoj - TOMATIS® centru Zagreb. 
  • Sudjelovala sam na 58. kongresu INPC Mind and Brain u Puli (2018.)
  • Studiram klasičnu homeopatiju od 2014. na International Academy of Classical Homeopathy (IACH) Prof. Georgea Vithoulkasa u Grčkoj.