Newsletter

Laura Tomić

  • Doktorica medicine Medicinskog fakulteta u Zagrebu
  • 2018. educirana za Tomatis® praktičara (nivo 1), u Parizu od strane  Tomatis Développement SA, koji je vlasnik TOMATIS® branda, logotipa i uređaja TOMATIS® metode.
  • U timu prvog autoriziranog Tomatis® centra u Hrvatskoj - TOMATIS® centru Zagreb
  • Sudjelovala na 58. i 59. kongresu INPC Mind and Brain u Puli (2018., 2019.)
  • Studirala klasičnu homeopatiju od 2014.-2016. na International Academy of Classical Homeopathy (IACH) Prof. Georgea Vithoulkasa u Grčkoj.
  • Sudjelovala 2019. na 12. europskoj konferenciji integrativne medicine u Barceloni, u Španjolskoj (12th European Congress of Integrative Medicine).