Newsletter

Poteškoće u govoru i Down sindrom

Kao što sam i navela zadnji put kada smo se vidjele, oduševljeni smo koji napredak je naš sin (6) s down sindromom napravio u periodu od 02/2018 do sada uz pomoć Tomatis metode. Prije uvođenja Tomatisa imao je vrlo ograničen vokablar, 20-30 riječi s tim da većinu njih nije ispravno izgovarao. Već nakon prvog ciklusa vidio se značajan napredak tj. nove riječi i sve bolji izgovor. Taj napredak se nastavio i u druga dva ciklusa. Danas on ima jako širok vokabular, točnost izgovorenih riječi je sve bolja i počinje sa spajanjem rečenica od 2-3 riječi. Ponovila bih Tomatis svaki put, s time da sada nadograđujemo cijelu priču kroz Forbrain.

I.Š.