Newsletter

Što je qEEG / Mapiranje mozga

Kvantitativna elektroencefalografija (qEEG) je mjerenje električnih uzoraka na površini glave koji odražavaju kortikalnu aktivnost i obično se nazivaju "moždani valovi". Kvantitativni EEG (qEEG) je analiza digitaliziranog EEG-a, a laički se to ponekad naziva i "mapiranje mozga (brain mapping)". QEEG je produžetak analize vizualne interpretacije EEG-a što može pomoći i čak povećati naše razumijevanje EEG-a i moždanih funkcija.

Moždani valovi su ritmički električni impulsi nastaju kada milijuni  neurona u našoj glavi komuniciraju jedni s drugima. Moždani valovi mogu otkriti važne informacije o našoj cjelokupnoj funkciji mozga, uključujući razinu stresa, obrasce razmišljanja i emocije. QEEG može otkriti obrasce moždanih valova koji su povezani s impulzivnošću, kognitivnom nefleksibilnošću, tjeskobom i drugim simptomima.
 
KAKO QEEG MOŽE POMOĆI
qEEG Može pokazati je li aktivnost u mozgu previsoka ili preniska i može otkriti kako vaše moždane stanice međusobno komuniciraju. To može biti korisno na više načina, uključujući:
 
• Prepoznavanje kognitivnih problema
• Prikazivanje kako se mogu poboljšati obrasci vaših moždanih valova
• Pružanje vrijednih informacija u kreiranju personaliziranog tretmana kako biste pomogli uravnotežiti vaš mozak
• Pratite svoj napredak 
 
qEEG nam daje dodatne informacije o tome kako naš mozak funkcionira i može se koristiti za osnovne podatke kao i za praćenje napretka tretmana. Informacije iz qEEG-a možemo koristiti kao vodič za određivanje najučinkovitijih rješenja koja će vam pomoći da promijenite svoj mozak i poboljšate pamćenje, pojačate fokus i pažnju, smanjite depresiju, smanjite anksioznost i poboljšate ukupnu učinkovitost.
 
TKO MOŽE KORISTITI QEEG-a?
QEEG se može izvoditi na ljudima svih dobnih skupina - odraslima, adolescentima, djeci, pa čak i bebama. 
 
• Poremećaj u autističnom spektru
• Depresija
• Anksioznost
• Panični poremećaj
• TBI
• ADHD
• Shizofrenija
• Opsesivno-kompulzivni poremećaj
• Demencija
• Problemi sa spavanjem
 
ŠTO ISTRAŽIVANJE POKAZUJE O QEEG-u:
Postoje tisuće istraživačkih studija na qEEG-u za široki raspon kliničkih indikacija, uključujući probleme s pamćenjem, anksioznost, depresiju, traumatske ozljede mozga (TBI), ADD / ADHD i probleme obrade poremećaja spektra autizma (ASD). 
 
Kvantitativna elektroencefalografija (qEEG) postupak je koji obrađuje snimljenu EEG aktivnost snimanjem s više elektroda pomoću računala.  Digitalni podaci se statistički analiziraju, ponekad uspoređujući vrijednosti s "normativnim" referentnim vrijednostima baze podataka. Obrađeni EEG se obično pretvara u karte boja funkcioniranja mozga zvane "Karte mozga".
 
EEG i izvedene qEEG informacije mogu se koristiti kao klinički alat za procjenu moždane funkcije i praćenje promjena u funkciji mozga uslijed različitih intervencija poput različitih terapija i tretmana. 
 
Upotreba naprednih tehnika kao što su analiza nezavisnih komponenti (ICA) i neuro-slikovnih tehnika poput elektromagnetske tomografije niske rezolucije (LORETA) mogu mapirati stvarne izvore kortikalnih ritmova.