Newsletter

Homeopatija za zdravlje djece

Susrećemo se s bolestima drugačije prirode nego što su to recimo bolesti u odrasloj dobi. Postoje bolesti koje povezujemo isključivo s djetinjstvom, odnosno bolesti koje uglavnom pogađaju djecu (zaušnjaci, krup itd.), zatim bolesti koje uglavnom povezujemo s djecom (upale uha), bolesti koje se uglavnom vežu za djecu i mlade (kožne alergije, astma) te ozbiljne bolesti koje kad se dogode u mladoj dobi mogu biti opasne po život (pneumonija). Neke vrste bolesti koje obično pogađaju stariju populaciju mogu se pojaviti i kod djece kao vrlo iscrpljujuće bolesti (artritis). Postoje također i neki vrlo kontroverzni aspekti dječjeg zdravlja, posebno oni vezani uz poremećaje pažnje, teškoće u učenju, autizam.

Sve u svemu, djeca su izložena mnogim bolestima kojima su izloženi i odrasli, ipak simptome pokazuju na drugačiji način nego to čini odrasla populacija.
Gledište homeopatije na bolesti u djetinjstvu je slično onom na bolesti kod odraslih – treba uzeti cjelokupni zbroj simptoma osobe u obzir.  Na primjer, homeopatijom ne možemo pristupiti liječenju noćnog mokrenja ukoliko ne poznajemo i ostale kvalitete i simptome djeteta kao što su todrugi fizički, mentalni i emocionalni simptomi, ranije tegobe i sklonosti nekim bolestima. Kada svi ti simptomi stvore integriranu sliku, tek tada homeopat može s velikom sigurnošću odabrati lijek koji će olakšati poremećaj, tretirajući neravnotežu organizma koja je u podlozi simptoma.
Homeopat je posebice zainteresiran postoji li povijest potiskivanja kožnih bolesti, jer homeopatija počiva na tezi da će se predispozicija za bolest prvo manifestirati na manje vitalnim organima, odnosna na periferiji kao što je koža te da će, ukoliko se bolest potisne, ona manifestirati na dubljoj razini organizma, često upravo na vitalnim organima.
Neke od uobičajenih bolesti i simptoma kojima su djeca sklona su: konstipacija, proljev, vrtoglavica, upale grla, kašalj, urinarne infekcije, urtikarije, gliste, bradavice, tjeskoba, ekcem i ostale kožne bolesti.
Dobar homeopatski pripravak će ojačati imunitet djeteta na način da će dijete manje patiti od tegoba. Kad bolest nastupi, homeopatija tretira cjelokupnu osobu, a ne samo bolest. Detaljna evaluacija stanja napravljena na samom početku homeopatske konzultacije je osnova za dobar odabir homeopatskog pripravka.
Preneseno s http://ordinacija.vecernji.hr/kolumna/homeopatija-za-zdravlje-djece/

Blog