Newsletter

Ciklusi slušanja (pasivna faza)

Koristeći posebno dizajniran uređaj, slušate program po savjetu Tomatis® konzultanta ili program koji će on izraditi za Vas. Programe Tomatis® auditivne neurosenzone stimulacije možete slušati  u udobnosti vlastitog doma ili u svojim poslovnim prostorima zahvaljujući SOLISTEN® i TALKSUp® uređaju. Budući da programi stimuliraju  uho i mozak, slušanja se  moraju ponoviti nakon određenog  vremena, izmjenjujući se s ravnomjerno raspoređenim intervalima odmora (nazivamo ih «periodi integracije»), tako da napredak  bude dugotrajan ili trajan.
Broj i duljina slušanja ovisi o Vašem problemu. Ciklusi su max. do dva sata dnevno (to ovisi o dobi i može biti i 1/2 sata, 1 sat, 1,5 sat) kroz 10-13 dana, međutim TOMATIS konzultant zadržava pravo odlučiti koliko dana i koliko sati dnevno ćete slušati program ovisno o slučaju.

Moguće je dogovoriti i grupnu terapiju (2-3).

 

Blog