Newsletter

Poremećaj iz autističnog spektra (PAS)

To su ozbiljni problemi koji se očituju rano u djetinjstvu, a karakteriziraju ih kašnjenja i alteracije u razvoju sposobnosti za društvenu interakciju, spoznaju i komunikaciju.

Neuralni krugovi koji povezuju uho s mozgom sadrže određene neurone (motorni i senzorni) pod nazivom «zrcalni neuroni» koji igraju važnu ulogu u izgradnji socijalne spoznaje, to jest u ukupnosti procesa koji vam omogućuju da navedete namjere i ideje nekome, pa čak i da razumijete tuđe emocionalno stanje. Svojim djelovanjem na ove neuralne krugove, Tomatis® metoda predlaže da se poboljša sposobnost komuniciranja i kvaliteta odnosa.
Tomatis® metoda je pokazala svoju učinkovitost kod ljudi koji pate od autizma i povezanih poremećaja u ponašanju (na primjer Aspergerov sindrom). Brojni su pristupi koji mogu pomoći ljudima koji imaju ove bolesti. Tomatis metoda nije jedina u tom pogledu.

Blog