Newsletter

Metode primjene

Tomatis neuro auditivna stimulacija pomaže kod općeg obrazovanja, kod probema učenja, kod disleksije, disgrafije, diskalkulije, kod poteškoća u ponašanju, ADHD, kod poremećaja komunikacije, autizma, kod emocionalnih problema, za osobni samorazvoj, unaprijeđenje glasovnih sposobnosti i muzikalnosti, kod pripreme za porod.

Tomatis Metoda je komplementarna disciplina koja stimulira pažnju mozga kroz slušanje kako bi poboljšala učenje i ponašanje. Netko može dobro čuti ali loše slušati što ukazuje da je zvučna poruka loše procesirana. Kroz Tomatis metodu može se reeducirati uho da sluša dobro.

Blog