Newsletter

Vokalna stimulacija (aktivna faza)

Tomatis konzultant također će predložiti aktivno slušanje posredstvom FORBRAIN slušalica ili TALKSUp®.  Radi se o glasnom čitanju ili verbalnom ponavljanju, tijekom kojeg se vaš glas trenutačno mijenja i ponovno emitira u okviru određenih parametara Tomatis efekta. Izravno i u realnom vremenu, vaš glas će se ispraviti, i kao rezultat toga, vaš glas se nesvjesno mijenja. Ova aktivna vježba se preporuča kada je to moguće i predlaže se uz program pasivnog slušanja kao i u pauzi između ciklusa slušanja. Glasno čitanje se radi uz pomoć uređaja za aktivno slušanje: Forbrain slušalice i TalksUp uređaja.

 

Blog