Newsletter

Poteškoće u učenju i jezični poremećaji

Široka je lepeza poteškoća u učenju, a mnoga djeca (između 4% i 6%) pate od njih.

To nije zbog nedostatka inteligencije ili nepovoljnih socio-ekonomskih okolnosti, ili nekih drugih psihičkih problema. Ove teškoće imaju neurobiološko podrijetlo i proizlaze iz činjenice da se određena područja mozga nisu ispravno razvila tijekom prenatalnog razdoblja.Te poteškoće su disleksija, disgrafija i dispraksija. Također su uključene disfazija  i diskalkulija. Tomatis® metoda djeluje na plastičnost neuralnih krugova uključenih u dekodiranje i analizu zvukova, kao i na one koji su uključeni u motoriku, ravnotežu i koordinaciju. Tomatis® metoda može pomoći djeci da razviju kompenzacijske strategije kako bi  upravljali svojim poteškoćama u učenju i jezičnim poremećajima. Tomatis® metoda ne eliminira ove probleme, već pomaže osobi upravljati njima bolje, a time ih učinkovito svladati.

Blog