Newsletter

Uho koje pjeva

Tomatis® metoda za buduće ili već pjevače, glazbenike, glumce i govornike koje žele bolju tehniku. Za one od 8 do 60 godina. Smjer kojim se želite razvijati može ići od pjevanja pop glazbe prema kompleksnijem pjevanju u glazbenim kazalištima ili u klasičnoj glazbi. Broj i raspored ciklusa slušanja procjenjuje se prema testovima slušanja i prema kliničkom intervjuu. Obično se počinje s ubrzanim slušanjem od 2 sata dnevno tijekom 13 dana s pauzama po 4 tjedna i ukupno 3 ciklusa. Nakon tog intenzivnog razdoblja, mogu se nastaviti ciklusi s pauzama od 6-8 tjedana. Ovaj program ima dvije faze: slušnu (receptivnu) i audio-vokalnu (aktivnu).
 

Blog